aws-cli v1.16.48 Release Notes

    • ⚡️ api-change:serverlessrepo: Update serverlessrepo command to latest version
    • ⚡️ api-change:eks: Update eks command to latest version